Teambuilding

 

“Medeleven is geen symptoom van onrealistisch idealisme, maar juist een zeer effectieve manier om zowel onze eigen belangen als die van anderen na te streven. Hoe meer wij als groep of als individu, van anderen afhankelijk zijn, des te meer is het in ons eigen belang te zorgen dat het hen goed gaat ”

De dalai lama

Dit programma is bedoeld voor teams, die willen leren om duurzaam beter samen te werken vanuit vertrouwen. Werken aan het versterken van het team door te weten wat ieders persoonlijk sterke eigenschappen en nog te ontwikkelen punten zijn en die van het team. Op deze wijze kan het team als geheel worden versterkt. Gedurende een dagdeel of een dag wordt gewerkt met het hele team aan thema’s die door het team zijn aangegeven.

Er wordt begonnen met een kennismaking en een uitleg over de achtergronden van het paard en zijn manier van communiceren. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van mogelijke vragen die op dat moment bij de teamleden spelen. Met deze vraag gaat ieder teamlid afzonderlijk opdrachten met het paard uitvoeren. Deelnemers krijgen opdrachten waarbij het in grote lijnen steeds gaat om contact maken, leiden, volgen, samenwerken en afscheid nemen. Het paard geeft een directe spiegeling op de deelnemer. De bewustwording van de deelnemers leidt tot inzichten, die zeer verhelderend zijn voor zowel de persoon als het team. Aan het einde van de sessie wordt besproken hoe het team verder kan met de inzichten die zijn opgedaan tijdens de paardencoachingsessies.


 © 2008 EQUUS Coaching. webdesign by: 24orange zoekmachine optimalisatie
home | sitemap | contact