Leiderschapsontwikkeling

 “Een leider moet op zoek gaan naar de ziel van een onderneming. Wat de ziel is? Relaties, zingeving, intuïtie, visie en inspiratie. Allereerst moet een leider zijn eigen ziel ontdekken. Vervolgens moet hij het potentieel van zijn volgers verwezenlijken. Het gaat niet over jezelf, maar over de talenten en behoeften van anderen. Een spirituele leider zorgt voor verbondenheid, vertrouwen en gevoelens van zekerheid. Dat zijn mensen zich geborgen voelen”

Deepak Chopra

Organisaties die duurzaam ondernemen doen het momenteel beter dan organisaties die dat niet doen. Naast het maken van winst of het leveren van een product of dienst leveren deze bedrijven ook een duurzame bijdrage aan zingeving en hun leefomgeving. Duurzame leiderschapsontwikkeling is hierbij de sleutel tot succes.

Maak het verschil!

De markt is meer dan verzadigd met puur rationele benaderingen, die worden voorgeschoteld en 'geconsumeerd'. Deze vormen van coaching en training leiden echter niet tot blijvend resultaat, omdat het veelal te éénzijdige benaderingen betreft.  Er zijn een aantal natuurwetten, waar paarden gebruik van maken, maar die ook van toepassing zijn voor leiderschap. Die natuurwetten waar tijdens de training nader op wordt ingegaan, zijn:

1) Alles hangt echter met elkaar samen en is met elkaar verbonden.

2) De leider dient het belang van de groep.

3) Het streven is gericht op behoud van harmonie.

4) Ieder heeft zijn eigen plaats; oud en jong vullen elkaar aan; iedereen hoort erbij.

5) Wie ergens langer is, heeft meer recht van spreken; er is sprake van hiërarchie.

6) Noodzakelijke kwaliteiten hebben voorrang.

7) Ieder vervult de taak die bij hem/haar past.

8) Er is een balans tussen geven en nemen.

9 Uit basisvertrouwen komt trouw voort.

Dit programma is bedoeld voor managementteams en leidinggevenden, die kritisch zijn en een duurzame basis willen leggen voor echt, authentiek en ethisch verantwoord leiderschap en die een duurzame verbinding willen aangaan met zichzelf, hun drijfveren en motivaties, relevante anderen, hun organisatie en de leefomgeving. Dit zal leiden tot betere resultaten en zingeving, zowel op de korte, als ook op de op langere termijn. Naast rationele aspecten worden het lichaam, emoties en gevoel betrokken bij deze vorm van leiderschapsontwikkeling. Via een intakegesprek zal het programma worden bepaald aan de hand van de behoeftevraag. Het programma kan één of meedrdere dagen in beslag nemen. De leiderschapsontwikkeling is gericht op echtheid (authenticiteit), verbinding en ethisch handelen via de volgende dimensies:

Mentaal leiderschap: met een nieuw inzicht leren kijken en doen. De waarheid is altijd relatief. De waarheid van de leider is nooit de waarheid. Leren luisteren naar jezelf en anderen. Oordeelloos waarnemen. Dat is wat het paard teruggeeft. Het leren van vrijheid en onafhankelijkheid in denken. Leren omgaan met de snelheid en chaos in de omgeving, zowel zakelijk als privé.

Emotioneel leiderschap: ontwikkeling van het voelen; in je kracht leren komen door balans te brengen tussen denken, voelen en doen. Echt in verbinding komen met anderen. Toewijding en kwetsbaarheid, mededogen en empathie; het paard helpt het onbewuste naar het bewuste niveau brengen. Zowel het toelaten van onze schaduwkanten (niet ertegen strijden) als onze lichtkanten. Jezelf en anderen helpen je talenten te gebruiken en te ontwikkelen.

Fysiek leiderschap: het lichaam is het enige tastbare bewijs van ons bestaan. Omgaan met stress en (werk)druk. Het goed zorgen voor je lichaam. Er wordt gewerkt aan een gezonde geest in een gezond lichaam; aan bewuste ademhaling en ontspanning. 

Spiritualiteit en bezieling: innerlijk bewustzijn, verbinding leggen met de ander en de omgeving; bewust worden van je intuïtie; een verband leggen tussen de eigenwaarden (drijfveren), de waarden van de organisatie en de leefomgeving; van daaruit werken aan zingeving. Trouw blijven aan waar je voor staat en omgaan met externe druk. Het paard helpt bij het leggen en het vasthouden van echte verbinding.


Vraag de brochure aan voor het inhoud van het programma

De trainingen leiderschapsontwikkeling voor managementteams worden gegeven in samenwerking met Gaudia Orebor - Galama http://www.paardenbloemen.nl

 

 © 2008 EQUUS Coaching. webdesign by: 24orange zoekmachine optimalisatie
home | sitemap | contact